Villkor i korthet
Villkor

Denna sida Innehåller Villkor. Läs dessa Villkor Noga innan du beställer NÅGRA Produkter från oss. Du Bör FÖRSTA ATT GENOM ATT beställa Någon AV Våra Produkter, godkänner du Att vara Bunden AV dessa Villkor.

GENOM ATT Placera en ordning i , garanterar DU ATT Du är minST 18 år gamla (Eller Har föräldrarnas Tillstånd ATT Kopa från oss) OCH accepterar dessa Regler Och Villkor SOM Ska Galla för Alla beställningar Eller KOMMER ATT-ställas To { {STORE_NAME}} Nämnden för Försäljning OCH Leverans av NÅGRA Produkter. Inget AV- dessa Villkor påverkar Dina lagstadgade rättigheter. Inga Andra Villkor Eller ändringar AV-Regler OCHj Villkor skaen Vara bindande avtalas skriftligen undertecknat AV-oss.


Personlig information som

All personlig information som SOM som du GER oss Eller ATT VI Får Kommer ATT hanteras AV som Ansvarig Nämnden för Personuppgifter. Den Personliga uppgifter du lämnar Kommer ATT användas FÖR ATT säkerställa leveranserna tills gräva, Kreditbedömning, Att tillhandahålla erbjudanden och uppgifter om Vårt sortiment tills gräva. De uppgifter du lämnar LeverantörsguideDu LeverantörsguideDu är ENDAST tillgänglig för OCHj Tictail OCHj Kommer Integre attR Delas Med Tredje del. Du Har Rätt ATT TA del AV-håla information SOM finländarna Om-gräva. Du Har Alltid Rätt ATT begära FÖR ATT radera Eller korrigera uppgifter som även om gräva. GENOM ATT Acceptera de Villkor samtycker du odlar ovanstående.


FORCE MAJEURE

Händelser Utanför s Kontroll, Vilken ej skäligen Kunnat förutses, Skall Anses force majeure, Vilket innebär ATT frigörs från s förpliktelser ATT fullgöra ingångna Avtal. Tillämpning i Sadana händelser LeverantörsguideDu LeverantörsguideDu är myndighets åtgärd Eller underlåtenhet, nytillkommen Eller ändrad Lagstiftning, konflikt, embargo, Varumärkes Eller översvämning, sabotage, olyckshändelse, krig, Naturkatastrofer, strejker Eller uteblivna Leveranser från underleverantörer. Jag force majeure Ingår regeringsbeslut också som påverkar Marknad och Produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, förbud, etc.


Betalning

Alla varor förblir s Egendom Till dess attR Fullständig betalning sker. Boxar Pris AS GALLER LeverantörsguideDu LeverantörsguideDu är attR uppsättningen VID håla tidpunkt DÅ du GÖR dån beställning. Fraktkostnader OCHj betalningsavgifter redovisas innan du bekräftar Köpet. Om Du är under 18 år år gammal Måste du ha föräldrarnas Tillstånd ATT Kopa från .

Alla överföringar SOM Utfors GENOM hanteras OCH omsätts GENOM Tredje Delen dedikerade gateways för ATT garantera dån Säkerhet. Kort information Inte lagras OCH alla kortinformation hanteras över SSL-Kryptering. Läs Regler OCHj Villkor FÖR betalning gateway VALT FÖR transaktionen som De Ar ansvariga FÖR Transaktioner som gjorts.


KOMMUNALSKATT

Observera attR lokala Avgifter (moms, tull) kost förekomma, beroende på region OCH lokala Tullar. Dessa Avgifter LeverantörsguideDu AR i kundens Egen bekostnad.


Småkakor

Använder kakor framgår Enligt förfrågnings Den nya Lagen om Elektronisk kommunikation, som trädde i kraft DEN 25 juli 2003. En kaka är en liten textfil som lagras i larmet Dator SOM Innehåller uppgifter som hjälper WebbPlatsen ATT identifiera OCHj Spara besökare. Cookies Skadar Inte DIN Dator, BESTAR ENDAST AV text, Kan Inte innehålla virus OCH upptar NÄSTAN ingen plåtar i hårddisken. Boxar Två Typer AV cookies: "Sessionscookies" och kakor som sparas permanent i DIN Dator.

Den første typen av cookies som Vänligen används Ar "Sessionscookies". Enligt förfrågnings Tiden du besöker WebbPlatsen, Delar Vår webbserver Din webbläsare En unik identifieringssträng FÖR attR Integre blanda ihop gräva Med Andra besökare. En "sessioner-kaka" Ar Aldrig lagras permanent i larmet Dator OCH försvinner Når du Stanger Din webbläsare. OM DU VILL använda Utan problem Måste DU aktivera cookies.

Den Andra typen AV kaka sparar sv fil permanent i DIN Dator. Denna typ AV-kaka används FÖR attR Spara Hur göra Rör sig runt på WebbPlatsen. Detta används ENDAST FÖR attR erbjuda besökare Bättre Service och Stöd. De textfiler kan-tas bort. Den VI Använder denna typ AV-kaka FÖR ATT Hålla Reda i larmet kundvagn OCHj Föra statistik ÖVER Våra besökare. Den Informationen som lagras i DIN Dator LeverantörsguideDu Ar Bara Ett Unikt Nummer, odlar utan Någon Koppling PERSONLIG information.


Kommentarer

förbehåller sig Ratten ATT Ändra all information, Inklusive Män EJ begränsat till priser, tekniska Specifikationer, När Det Galler Inköp och produkterbjudanden Utan föregående Meddelande. Vid händelse AV Nars en Produkt LeverantörsguideDu LeverantörsguideDu är utsåld, Har Rätt ATT Hava Köpet OCH återbetala eventuella inbetalda Belopp i BÄSTA SATT. Ska också Meddela Kunden Om ersättande Eller likvärdigt försäljningsobjekt tillgängliga.

Tictail AB LeverantörsguideDu LeverantörsguideDu är Integre Ansvarig FÖR Något innehåll, interaktioner Eller överföringar i http://lipsify.tictail.com.


Alla förfrågningar: info@lujjo.com